Styremøte Mandag 30.10.17 19:00 – Tore Hunds Gate 5. Harstad

Agenda:
– Utarbeidelse av ny instruks for instruktør og kursing i klubben.
– Kjøp av Johann sitt kurs og tandem utstyr inn til klubben
– Plan for kurs Vinter/Vår 2018
– PG/PPG/SPG kveld Vinter 2018
– Møte ansvarlig 2018 (Kristoffer)
– Verifisering av valg kommite 2018

Legg inn en kommentar