Vi må søke om notam hver gang vi skal vinsje. På denne siden ligger mal(er) + bakgrunn- og prosedyren for registrering av NOTAM.

Mal Ballangen:

Your NOTAM proposal has been successfully validated and issued by AIS/NOTAM.
Reference number is: 43085
Submitting unit: NLF
Name: Trond Nilsen

A) Location indicator: ENOR
B) Start of validity: Mon Feb 01 07:00:00 UTC 2021
C) End of validity: Sat Mar 27 21:00:00 UTC 2021
D) Schedule of activity:
E) NOTAM text: PARAGLIDING FLYING LAUNCHED BY WINCH WILL TAKE PLACE AT BALLANGSLEIRA PSN 682011N 0164950E, RADIUS 1.5 NM
F) Lower limit: GND
G) Upper limit: 2500FT AMSL

NOTAM number: A0193/21Bakgrunn- og prosedyre for registrering av NOTAM (Epost fra NLF 20201-06-03):
Da kom vi til punktet der en del aktører + Avinor anså at vi legger beslag på for mye luftrom over for lang tid når det utstedes NOTAM for hele sesongen.

NOTAM som så langt er lagt inn for hel sesong er derfor kansellert og vi må legge inn NOTAM kun for periodene det faktisk vinsjes.  Dog har vi fått en liten forenkling ved at vi ikke behøver å lage nye NOTAM manus som skal legges ved hele tiden.

Men, det betyr en del ekstra jobb for dere og litt for meg, hver gang dere skal vinsje må dere sende meg en melding, helst minst 24 timer før aktivering – så lenge NOTAM teksten eller øvre grense ikke skal endres behøver jeg kun perioden det skal vinsjes.

For de av dere som ikke har hatt et telefonnummer i NOTAM teksten før, så bekreft gjerne ved neste NOTAM hvem som er lokal kontakt (tlf nr), det er spesielt Politi og ambulanse som ønsker dette.  Jeg fortsetter som normalt å bekrefte registrert NOTAM ved at dere får eposten fra Avinor. Når det skal reaktiviseres kan dere gjerne sende den eposten til meg igjen som en bekreftelse på tekst inkl telefon + høyde skal være lik + da informere om når det skal vinsjes.

Dere får da en slik i retur: