Instruktør samling – 13.10.17 – Tore Hunds Gate 5. Harstad

Klubben er som andre frivillige organisasjoner avhengig av stadig påfyll av nye medlemmer slik at vi får en naturlig vekst og klubbens ildsjeler ikke brennes ut.

En naturlig del av slikt påfyll er i denne sammenheng ny utdanning av elever og oppfølging i SP/PP stigen. 

Klubben har så langt jeg ser i dag 68 betalende medlemmer, men bare 31 stk har bosted i de umidellbart nærmeste kommunene som ikke ligger naturlig under andre klubber.
Tallet her inkluderer 1 stk junior medlem.

Kursing gav oss også før VO midler som sammens med de 200kr fra hvert betalende medlem utgjorde inntektene til klubben. Disse midlene er nå ikke lengre tilgjengelig, Klubben har dermed i dag bare 200,- per medlem som inntekt.
Dette kombinert med at vi bør sende instruktører på samlinger med jevne mellomrom gjør at også klubbkassen blir å minske frammover.

Noe må gjøres, og jeg mener vi sammen bør kunne klare å komme fram til noe som styret kan godkjenne for videre drift og vekst.

Jeg inviterer dermed styret og klubbens instruktører/hjelpe instruktører til dialog rundt framtiden i klubben og hvordan vi kan gjøre ting på en bedre og muligens enklere måte.
Vi har etter hva jeg ser endel og lære av andre klubber i landet.

Legg inn en kommentar