Referat fra Årsmøte 2013

Referat fra Årsmøte 2013

Sted: Peppes Pizza
Dato: 20.02.2013

Deltagere:
Ca15 stk.

Årsmøte i Harstad Hang- og Paragliderklubb

1. Valg av ordstyrer
– Erlend Madsen

2. Godkjenning av innkalling
– Godkjent

3. Årsmelding
– Presentert av sekretær Roger Lynum i power point. Highlights vedlagt dette referat.

4. Regnskap
– Presentert av kasserer Johnny Nilsen – godkjent
– Se vedlegg

5. Valg
Leder: Erlend Madsen
Nestleder: Daniel Bjørkås
Kasserer: Johnny Nilsen (også miljøansvarlig)
Sekretær: Helene Staupe Hamre
Styremedlem: Roger Lynum
Styremedlem: Camilla Bjordal
Styremedlem: Finn Roar Kuntze
Vara styremedlem: Andreas Skaftnes

De web-ansvarlige har gjort en stor innsats med å utvikle klubbens hjemmeside!
Sikkerhets- og kursansvarlig: Johann Normann
Ansvarlig politiattester: Edvin Stene
Webansvarlig: Kristoffer Håfstad og Åge

6. Årsmøtet hevet

Referent: Råger Lynum

Legg inn en kommentar