Møtereferat klubbmøte 20.02.2013

Sted: Peppes Pizza

Dato: 20.02.2013

 

Deltagere:

Ca15 stk

 

 

Klubbmøte (etter årsmøte) i Harstad Hang- og Paragliderklubb

 

 

  • Evenes lufthavn planlegger 40 årsmarkering 24.aug 2013. Klubben inviteres til å bidra med innslag. Eksempelvis PPG-formasjon, helidrop etc. Må planlegges!

 

  • Det er etablert en ny landsomfattende motorklubb
    • I år er det amnesti for å fange opp ppg-piloter uten lisenser.

 

  • Edvin Stene tilbyr å stille lokaler til en utstyrssjekk-kveld. Fortrinnsvis en fredag etter kl 18.

 

  • Det er ønske om å at klubben arrangerer en klubbtur i løpet av våren. Styret ser på dato og opplegg

 

  • Nordisk arrangeres i Vågå i år. God anledning til å delta/overvære dette da det normalt arrangeres i utlandet.

Referent: Roger Lynum

Legg inn en kommentar