Innkalling til årsmøte i Harstad Hang og Paragliderklubb

 

Innkalling til årsmøte i Harstad Hang og Paragliderklubb Mandag 20Mars 2017 19:00 Årsmøtet avholdes på Funn Harstad  (Tore Hundsgate 5. 9404 Harstad).
Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 07 Mars 2017.
Sakene kan sendes leder (a ) hpgt.com.
Fullstendig sakliste med alle sakspapirer legges ut 08 Mars 2017

Det er ikke meldt inn noen saker per dags dato .09.03.2017.
Følgende saker tas opp på årsmøte:

  • Valg av nytt styre
  • Plan for arrangement 2017
  • Ny Foto Video konkuranse 2017
  • PHI kurs 2017?
  • Foredrag fra konkurranse delen av sporten vår av ….. Utsatt til senere anledning
  • Værstasjon Heia
  • Sosialt

Standardfrase:

Valgbarhet I NIFs lov § 2-4 heter det at: ”Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg mv. i NIF og NIFs organisasjonsledd skal det velges kandidater/representanter fra begge kjønn. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn i styre, råd og utvalg mv. med mer enn tre medlemmer. I styre, råd og utvalg mv. som består av to eller tre medlemmer skal begge kjønn være representert. Varamedlemmer teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.” Ved manglende oppfyllelse av denne bestemmelsen når det gjelder valg, må styret innkalle til nytt årsmøte hvor nytt valg må foretas. Ved overtredelse av fristen kan NIF v/Idrettsstyret pålegge idrettslaget å oppfylle bestemmelsen. Når det gjelder oppnevning av representanter, mister idrettslaget det antall representanter som mangler for å oppfylle bestemmelsen. Velkommen til årsmøte. Med vennlig hilsen styret

8 kommentarer

Legg inn en kommentar