Dispensasjon for flyging i flombelyst alpinbakke. (Sollifjellet)

FagligLeder har påny søkt om disp for flyving i sollifjellet etter mørkets frembrudd.

Søknad og svar finner dere her

Men kort versionen er som vanlig ja. Bra jobbet av faglig leder dette.
NB! Det er viktig at alle følger reglene slik at vi også neste gang får bruke sollifjellet alpinsenter for alt det er verdt.

 

Legg inn en kommentar