Referat fra Årsmøte 2015

Referat fra Årsmøte 2015

Sted: Peppes Pizza
Dato: 23.03.2015

Deltagere:
11 stk.

Årsmøte i Harstad Hang- og Paragliderklubb

 1. Valg av ordstyrer
  – Aage
 2. Godkjenning av innkalling
  – Godkjent
 3. Årsmelding
  – godkjent, se vedlegg
 4. Regnskap
  – Presentert av kasserer Johnny Nilsen – Godkjent
  5. SAKER

– Værstasjon vedlikehold 100 kr per medlem til Fonn Bygg.

– Enstemmig vedtatt

 1. Medlemskontingent

– Fortsettes slik dagens brøk er.

 1. Valg
  Leder: Aage D. Hofstad (1 av 2 år)
  Nestleder: Finn Roar
  Kasserer: Johnny Nilsen (også miljøansvarlig)
  Sekretær: Leif helge
  Styremedlem: Egil Fonn, camilla, Stefan stokmo, Erlend Madsen,
  Vara: Espen, Kristoffer
  Sikkerhets- og kursansvarlig: Johann Normann
  Ansvarlig politiattester: Edvin Stene
  Webansvarlig: Kristoffer og Aage D. Hofstad
 2. Årsmøtet hevet

Referent: Aage D. Hofstad

6 kommentarer

Legg inn en kommentar