PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2020

  Protokoll årsmøte

Protokoll fra årsmøte i Harstad Hang og Paragliderklubb

25.02.20 Harstad

Sak 1.    Godkjenne de stemmeberettigede

Det var 19 stemmeberettigede til stede ved starten av årsmøtet.

Følgende hadde ordet i saken Aage D. Hofstad

Vedtak: De stemmeberettigede medlemmene ble godkjent [og eventuelt: daglig leder og klubbtrener fikk talerett.]

Sak 2.    Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden

  • Presentasjon av innstilling fra valg komite og valg av nytt styre.
  • Valg av valg komite medlemmer.

                Vedtak:

Følgende hadde ordet i saken: Aage D. Hofstad

Innkalling og sakliste ble godkjent.

                Fremlagte forslag på forretningsorden ble godkjent.

Sak 3.    Velge ordstyrer og 2 medlemmer til å underskrive protokollen

                Innstilling: ord styrer: Aage D. Hofstad

Vedtak:

Ordstyrer Aage D. Hofstad ble godkjent.

Til å underskrive protokollen ble : Thea og Birk valgt

Sak 4.    Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsberetninger

Innstilling: godkjent

               Årsberetningen for 2019 godkjennes.

                Følgende hadde ordet i saken: Aage D. hofstad

Sak 5.    Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

Innstilling: Godkjenning av regnskap

Følgende hadde ordet i saken: Aage D. Hofstad. Birk Evensen

Vedtak: Godkjent

Sak 6. Valg

  1. a) Valgkomiteens innstilling på leder:

Aage D. Hofstad

Følgende hadde ordet i saken: Erlend

Vedtak: godkjent

  1. b) Valgkomiteens innstilling på nestleder:

Erlend Madsen

Følgende hadde ordet i saken: Aage D. Hofstad

Vedtak: Godkjent

  1. c) Valgkomiteens innstilling på styremedlemmer og varamedlemmer til styret:

Følgende hadde ordet i saken: Aage D. Hofstad

Vedtak:

               Siv Mona Edvardsen og Andreas Skaftnes ble valgt til styremedlemmer.

                Camilla Bjordal ble valgt til varamedlemmer til styret.

  1. d) Valgkomiteens innstilling på kasserer: Kristoffer D. Hofstad

Følgende hadde ordet i saken: Aage D. Hofstad

Vedtak:

                godkjent

Følgende hadde ordet i saken: Aage D. Hofstad

Saksliste

  • Vinsj innkjøp

Følgende hadde ordet i saken: Aage, Erlend , Kristoffer , Jørn, Lars, Siv Mona, Arne, Andreas, Finn Roar,

Vedtak: 19/19 stemte for innkjøp av vinsj. Styret får godkjent behandlings rett.

Legg inn en kommentar