PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2019

  Protokoll årsmøte

Protokoll fra årsmøte i Harstad Hang og Paragliderklubb

25.03.2019 Harstad

Sak 1.    Godkjenne de stemmeberettigede

Det var 11 stemmeberettigede til stede ved starten av årsmøtet.

Følgende hadde ordet i saken Aage D. Hofstad

Vedtak: De stemmeberettigede medlemmene ble godkjent [og eventuelt: daglig leder og klubbtrener fikk talerett.]

Sak 2.    Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden

  • Presentasjon av innstilling fra valg komite og valg av nytt styre.
  • Valg av valg komite medlemmer.

                Vedtak:

Følgende hadde ordet i saken: Aage D. Hofstad

Innkalling og sakliste ble godkjent.

                Fremlagte forslag på forretningsorden ble godkjent.

Sak 3.    Velge ordstyrer og 2 medlemmer til å underskrive protokollen

                Innstilling: ord styrer: Aage D. Hofstad

Vedtak:

Ordstyrer Aage D. Hofstad ble godkjent.

Til å underskrive protokollen ble Stefan stokmo, Aleksandra Arntsen

Sak 4.    Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsberetninger

Innstilling: godkjent

               Årsberetningen for 2018 godkjennes.

                Følgende hadde ordet i saken: Aage D. hofstad

Sak 5.    Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

Innstilling: Godkjenning av regnskap

Følgende hadde ordet i saken: Aage D. Hofstad og Finn roar Kuntze

Vedtak: Grunnet fratredelse av regnskapsfører ila året blir det arrangert ekstra ordinert årsmøte innen 6 mnd der nytt regnskap legges fram.

Sak 6. Valg

  1. a) Valgkomiteens innstilling på leder:

Aage D. Hofstad

Følgende hadde ordet i saken: Erlend Madsen

Vedtak: godkjent

  1. b) Valgkomiteens innstilling på nestleder:

Erlend Madsen

Følgende hadde ordet i saken: Aage D. Hofstad

Vedtak: Godkjent

  1. c) Valgkomiteens innstilling på styremedlemmer og varamedlemmer til styret:

Følgende hadde ordet i saken: Aage D. Hofstad

Vedtak:

               Birk Evensen og Andreas Skaftnes ble valgt til styremedlemmer.

                Camilla Bjordal ble valgt til varamedlemmer til styret.

  1. d) Valgkomiteens innstilling på kasserer: Birk Evensen

Følgende hadde ordet i saken: Aage D. Hofstad

Vedtak:

                godkjent

  1. f) Styrets innstilling på valgkomité:

Følgende hadde ordet i saken: Aage D. Hofstad

Vedtak:

Aleksandra Arntsen ble valgt til leder og

Kjersti Borgen ble valgt til medlem, Vara Finn Roar Kuntze

Legg inn en kommentar