Møtereferat: Medlemsmøte 06.06.12

Sted: HLK
Dato: 06.06.12
Deltagere: 10 stk

Medlemsmøte

Sak 1: Sommerkurs
Sommerkurs pågår – fortsatt mulig å etterpåmelde ytterligere frem til 2.juli. To av deltagerne er 16år, hvilket er fint for klubbens fremtid!

Sak 2: Ansvar ved flyvarsling på sms (2030)
Det har vært reist spørsmål hvorvidt avsender er ansvarlig at øvrige piloter drar ut og flyr på bakgrunn av melding på sms-varslingen (2030). Avklaring mot HP/NLF (Hillestad og sikkerhetskommiteen) konkluderer med at hver enkelt pilot er ansvarlig for å vurdere forholdene ut fra eget ferdighetsnivå.

Sms-varsling er et viktig verktøy for å stimulere til økt flyaktivitet, og medlemmene oppfordres til å bruke denne aktivt. MEN hver enkelt pilot er altså selv ansvarlig for å evaluere om forholdene tilsier at man ønsker å fly den dagen. Diskuter med erfarne piloter!

Sak 3: Aktiv Events v/Pekka vurderer å gå til innkjøp av vinsjeutstyr
Han trenger å vite interesse for dette i klubben. Minimum 10 påmeldinger til kurs (eller klippekort for 10 turer) må til for å realisere satsningen. Prisen er 2900,- for utsjekk bestående av 10 turer. Følgende har meldt seg på; Roger, Kristoffer, Børre, Daniel, Erlend, Finn Roar, Andreas, (Lars).

Sak 4: Nettsiden
Det er laget et flott utgangspunkt til ny nettside, men det gjenstår et stykke arbeid for å få denne på et ønsket nivå. Det planlegges en liten dugnad på «rammeverket» til siden. Ønsker som nevnes på møtet; informasjon (kurs, ppg, tandem, etc), flystedsoversikt, vær, forum, osv

Sak 5: Sponsing
HLK IKT har kommet med tilbud om å sponse internettabonnement til Maistua hvor det er tiltenkt å plassere PC for drifting av værstasjon på Heia. Ikke helt klarhet i forventningene rundt mengde reklame som kreves. Det vedtas på klubbmøtet å utsette en avtale med HLK og først forsøke å drifte værstasjonen fra Daniels hus.

Sak 6: Aktivitet i sommer
Veko, Bodø Cup, Norges Cup (ulike steder), Acro Cup i Åre, Flystevne Evenes/Salangen Riksentret.

Medlemmene oppfordres generelt til å oppsøke Rikssenteret på Vågå, Veko, Mexico eller andre større flysamlinger for å høste verdifulle erfaringer fra andre piloter/miljøer/flysteder.

2 kommentarer

  1. Hei godtfolk!

    Flott at det blir lagt ut referat, det setter jeg stor pris på.

    Er det ellers noen grunn til at brukerregistreringsfunksjonen på nettsiden ikke er aktivert? Med brukerregistrering på plass er det enklere å få opp aktiviteten på siden.

    -Stefan

    1. work in progress. skal få fikset det asap

Legg inn en kommentar