Invitasjon til instruktørkurs i 2014

 

Fra forbundet:
Til alle hangglider og/eller paragliderklubber i NLF!

 

Deres ref: Vår ref: 319808v1

8.1.2014

Invitasjon til instruktørkurs i 2014

 

HP/NLF planlegger å holde 2 instruktørkurs i hanggliding og paragliding i 2014.

 

Det første kurset vil avholdes i Oslo på Rica Victoria Hotell fra 27-30 mars.

Kurs nr. 2 går på Rica Park Hotell Drammen 9-12 oktober.

 

Instruktørkurset går over fire dager (torsdag – søndag). Prisen for kurset er kr. 1000,- som belastes klubben. I tillegg kommer utgifter for opphold / dagpakke som vi fakturerer klubbene for sammen med deltakeravgiften.

Kurset vil bli gjennomført etter reisefordelingsprinsippet, slik at reisekostnadene for hver deltager blir den samme. Du må selv kreve tilbake reisekostnader fra din klubb.

Kravene for å bli instruktør er som følger:

  1. Inneha flybevis trinn 3 (PP eller SP) eller høyere.
  2. Være over 18 år.
  3. Inneha til sammen minst 2 års allsidig flyerfaring.
  4. Inneha hjelpeinstruktørbevis (HHI eller PHI).
  5. Være anbefalt av, og være påmeldt instruktørkurs av klubbens faglige leder.
  6. Ha deltatt på og bestått HP/NLF’s instruktørkurs.

 

Påmelding kan skje pr. post eller e-post til HP/NLF.

 

NB! Påmelding til instruktørkurs skal skje gjennom faglig leder i din klubb.

FRIST FOR PÅMELDING til Oslo er 1 mars pga. rombooking.

 

Seksjonen ønsker alle potensielle instruktører hjertelig velkommen. Har dere spørsmål, ta kontakt med meg.

Legg inn en kommentar