Årsberetning for Harstad hang og paragliderklubb 2016

Årsberetning for Harstad hang og paragliderklubb 2016

Styret har bestått av:

Formann: Aage D. Hofstad

Nestleder: Finn Roar

Kasserer: Johnny Nilsen

Sekretær: Kenneth Nilsen

Styremedlem:

  • Finn Roar Kuntze
  • Egil Fonn
  • Erlend Madsen
  • Camilla Bjordal
  • Stefan Stokmo

Varamedlem:

  • Kristoffer Hofstad

Vi er ca.  69  medlemmer ved årsskiftet.

– I 2016 ble det avholdt 2 PP2 kurs og 1 SPG kurs. Klubben har fått nye medlemmer med en STERK økning i antall kvinner.
– Klubben var representert på Midnattsolcup i Bodø
Styret ønsker alle et godt flyår og mange sikre timer i luften.

Legg inn en kommentar