Viktig info angående militær øvelsen

Grunnet øvelse cold respons er det økt flytrafikk i landsdelen.
Evenes tårn ber om at vi ved flyvninger melder fra til de når vi skal legge ut på flytur. Dette gjelder også sollifjellet.
De koordinerer og sørger for de militære vet av oss.

Se vedlegg under om luftrom berørt:

 
Dette vedlegget kan dele med dine folk. Som sagt vil det til tider være stor aktivitet i området, både med fly og helikoptre. Om dere gir beskjed før dere går i lufta fra Sollifjell, kan vi videreformidle deres aktivitet til de fly og helikoptre som er ute å flyr da.
 
Med vennlig hilsen
 
Ass. Sjefflygeleder &
Opplæringskoordinator
Harstad/Narvik lufthavn, Evenes

INFORMASJON OM COLD RESPONSE 2014

 

1.1      FASER I ØVELSEN

 

1.1.1     Øvelsen er delt inn i tre faser

 

1.1.1.1   Fase 1        7. – 9. mars

§   Deployering og forberedelser/trening av deltakere.

 

1.1.1.2   Fase 2        10. mars – 19. mars

§   Jagerfly+Helikopter-operasjoner

 

1.1.1.3   Fase 3        20.-21. mars

§   Redeployment av deltakende flystyrker.

 

1.1.2     Tidsrom for øvelsesflyging/aktive områder

1.    periode   0800 – 1100 UTC

2.    periode   1300 – 1600 UTC

3.    periode   1800 – 2100 UTC

4.    periode   2300 – 0600 UTC

 

Ingen aktivitet mellom 15.03 2100Z til 17.03 0800Z..

Onsdag 19. mars avsluttes øvelsen 2100 Z.

1.3      LUFTROM

Alle områdene aktiviseres etter behov iht.flytidene.

 

1.3.1     FTX COLD 1

Lateral utstrekning

700500N 0152830E – 693030N 0172600E

691230N 0163420E – 684900N 0154100E

685000N 0145600E – 692500N 0152000E

694254N 0142000E – (700500N 0152830E)

 

Vertikal utstrekning

                                   SFC*/FL120 – FL 500

 

*SFC vest an Andøya TMA.

 

 

1.3.2     FTX COLD2

Lateral utstrekning:

694254N 0142000E – 692500N 0152000E

685000N 0145600E – 675200N 0123220E

681200N 0111040E – 694254N 0142000E

(694254N 0142000E)

 

Vertikal utstrekning

SFC – FL500

 

 

1.3.3     FTX COLD 3

Lateral utstrekning:

684900N 0154100E – 685000N 0145600E

675200N 0123220E – 673824N 0132532E

(684900N 0154100E)

 

Vertikal utstrekning

FL120 – FL500

 

 

1.3.4     FTX COLD 4

Lateral utstrekning:

692000N 0202600E – 692420N 0185510E

692014N 0182700E – 690508N 0194900E

(692000N 0202600E)

 

 

            *Øvre grense vil bli senket ved trafikk på P853

            **Ved trafikale behov (f. eks holding på KBV ved stenging av rullebane) vil området kunne bli redusert i høyde/deaktivisert.

***Vil bli benyttet ved amfibielanding i Malangen/Balsfjorden.

 

 

1.3.5     FTX COLD 5

Lateral utstrekning:

690244.6N 0200336.0E – 690508N 0194900E

692014N 0182700E – 691530N 0180645E

685800N 0172500E – 690000N 0173600E

683938N 0201105E – along the border

(690244.6N 0200336.0E)

 

Vertikal utstrekning

SFC – FL 500*

 

Bardufoss CTR er IKKE inkludert i fareområdet

*Standard tilbakeføringshøyde ved IFR-trafikk til/fra Bardufoss er ved behov FL120.

**Øvre grense vil bli senket ved trafikk på P853

***Nedre grense heves til 4500 fot ved aktivitet i G-luftrom

 

 

1.3.6     FTX COLD 6

Lateral utstrekning:

683938N 0201105E – 690000N 0173600E – 685800N 0172500E 684600N 0165730E – 683218N 0180731E -along the border

(683938N 0201105E)

 

Vertikal utstrekning

SFC – FL500

 

 

 

1.3.7     FTX COLD 7

Lateral utstrekning:

675940.2N 0165911.6E – 684600N 0165730E

683218N 0180731E – along the border

(675940.2N 0165911.6E)

 

Vertikal utstrekning

SFC* – FL 500

 

*Standard tilbakeføringshøyde ved IFR-trafikk til/fra ENNK (Framnes) er 7000ft, evt. justert for lav temperatur. 

Kart på SDD

 

 

1.3.8     FTX COLD 8

Lateral utstrekning:

675940.2N 0165911.6E – 684600N 0165730E

681030N 0153900E – (675940.2N 0165911.6E)

 

Vertikal utstrekning

SFC* – FL 500

 

Evenes CTR er IKKE inkludert i fareområdet

*Standard tilbakeføringshøyde ved IFR-trafikk til/fra Evenes er ved behov FL120. (ATC bruker maks FL110, ref kap 1.5)

 

 

1.3.9     FTX COLD 9

Lateral utstrekning:

672728N 0160630E – 673642N 0143130E

681030N 0153900E – 675940.2N 0165911.6E

Along the border – (672728N 0160630E)

 

Vertikal utstrekning

SFC – FL 500

*Standard tilbakeføringshøyde ved IFR-trafikk til/fra Evenes er ved behov FL120.

 

 

 

1.3.10 FTX COLD 10

Lateral utstrekning:

690245.0N 0200336.0E – 690100.0N 0201017.0E

684630.0N 0204200.0E – 682927.0N 0201335.0E

Along the border – (690245.0N 0200336.0E)

 

Vertikal utstrekning

2500ft AGL – FL 500*

 

* Øvre grense vil bli senket ved trafikk på P853

 

 

 

1.3.11 FTX COLD 11

Lateral utstrekning:

682134.9N 0195452.9E – 674240.0N 0185600.0E

675940.2N 0165911.6E – Along the border

(682134.9N 0195452.9E)

 

Vertikal utstrekning

2500ft AGL – FL 500

 

 

1.3.12 FTX COLD 12

Lateral utstrekning:

675940.2N 0165911.6E – 674240.0N 0185600.0E

671500.0N 0181330.0E – 672728.0N 0160630.0E

Along the Swedish/Norwegian border– (675940.2N 0165911.6E)

 

Vertikal utstrekning

FL95– FL 500

1.3.13 KORRIDOR HIGH

Lateral utstrekning:

691530.0N 0180645.0E – 690300.0N 0173655.0E

691230.0N 0163420.0E – 693030.0N 0172600.0E

692014.0N 0182700.0E – (691530.0N 0180645.0E)

 

Vertikal utstrekning

FL240– FL300

 

 

 

1.3.14 KORRIDOR LO

Lateral utstrekning:

690300.0N 0173655.0E – 691230.0N 0163420.0E

684900.0N 0154100.0E – 684600.0N 0165730.0E

(690300.0N 0173655.0E)

Vertikal utstrekning

Avhengig av trafikk

 
 

1.3.15 KORRIDOR BODØ

Lateral utstrekning:

665132.0N 0142519.0E – 673250.0N 0151325.0E

672723.0N 0160628.0E – 672557.0N 0160515.0E

672235.0N 0161030.0E – 671232.0N 0162421.0E

670336.0N 0162349.0E – 665557.0N 0160406.0E

663600.0N 0153823.0E – 662842.0N 0152246.0E

661952.0N 0152739.0E – (665132.0N 0142519.0E)

 

 

 

 

 

1.3.16 KORRIDOR TRANSIT SOUTH (T02)

                                   Lateral utstrekning:

660848.9N 0150148.8E – 661702.7N 0152907.1E

662842.0N 0152246.0E – 663600.0N 0153823.0E

665557.0N 0160406.0E – 670002.0N 0161828.0E

662650.0N 0174415.0E – 661445.0N 0171908.0E

660420.0N 0170437.0E – 651256.0N 0155708.0E

643521.0N 0152102.0E – 660809.0N 0143602.0E

(660848.9N 0150148.8E)

 

 

 

 

 

 

 

Kart 1 COLD1-12 + KORR HIGH og LO

 

 

 

1.4                                             LUFTROMSRESTRIKSJONER

 

 

1.4.1                                        Det er ifm avvikling av øvelsen etablert 9 fareområder på norsk side og 3 restriksjonsområder på svensk side. Ikke- deltagende VFR trafikk forholder seg til gjeldende regler. Sivile brukere kan forhåndskoordinere med Forsvaret angående bruk av aktiviserte fareområder. LTT er ikke ansvarlig for flyginger som koordineres innenfor fareområdene når disse er aktivisert. Ved spørsmål henvises det til J3 AIR (på Reitan) på telefon 75 53 69 30/00.

 

 

1.4.2                                        Forsvaret vil innenfor øvelsesområdet primært gjennomføre at helikopter holder SFC-2000ft AGL og fixed wing  2500ft AGL og over. Planlagt aktivitet innenfor øvelsesområdet vil whitecell på Sørreisa kjenne til og kan formidle til sivile instanser. Utenfor treningsområdet vil ATC gi trafikkinformasjon som vanlig. 

 

1.4.3                                        LTT kan etter forhåndskoordinering med CRC ta tilbake aktive fareområder i forbindelse med prioriterte ambulanseoppdrag, samt SAR og politimessige oppdrag.

Legg inn en kommentar