Saker til årsmøte

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Harstad Hang og Paragliderklubb

Styret viser til innkalling til årsmøte

Årsmøtet avholdes den Mandag 22 Februar 19:00 på [Funn lokalene i ToreHundsgate 5. 9404 Harstad.

Under følger saklisten for årsmøtet.

Årsmøtet skal:

1. Godkjenne de stemmeberettigete.

2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.

3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.

6. Behandle forslag og saker.

Følgende saker er mottatt:

Fra Finn Roar Kuntze

 • Har snakket med Gunnar Fredriksen (90067995) som er ny grunneier der lavvoen står om at han vil overta den.
  Kommentar fra Aage Hofstad: Ser ikke at han eier tomten klubben har lavvoen på–> www.seeiendom.no

Fra Kristoffer Hofstad

 • Hvordan få opp aktivitet i klubben
 • Rekrutering av nye medlemmer
  Blir det kjørt noen kurs i løpet av året?
  Kan være lurt og ha en kalender på websiden, dette gjør det også enklere for folk og se når og hva som skjer i klubben.

FRA NLF

7. Medlemskontigent

8. Vedta idrettslagets budsjett.

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

10. Foreta følgende valg:

 • Leder og nestleder
 • Øvrige styremedlemmer og varamedlemmer
 • Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9
 • Kontrollkomité med minst to medlemmer
 • Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
 • Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem

Legg inn en kommentar