Referat ekstraordinært årsmøte 09.07.2019

  Protokoll årsmøte

Protokoll fra årsmøte i Harstad Hang og Paragliderklubb

09.07.19 Harstad

Sak 1.    Godkjenne de stemmeberettigede

Det var 5stk stemmeberettigede til stede ved starten av årsmøtet.

Følgende hadde ordet i saken Aage D. Hofstad

Vedtak: De stemmeberettigede medlemmene ble godkjent [og eventuelt: daglig leder og klubbtrener fikk talerett.]

Sak 2.    Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden

  • Godkjenning av regnskap for 2018

                Vedtak:

Følgende hadde ordet i saken: Aage D. Hofstad

Innkalling og sakliste ble godkjent.

                Fremlagte forslag på forretningsorden ble godkjent.

Sak 3.    Velge ordstyrer og 2 medlemmer til å underskrive protokollen

                Innstilling: ord styrer: Aage D. Hofstad

Vedtak:

Ordstyrer Aage D. Hofstad ble godkjent.

Til å underskrive protokollen ble Ørjan Hofstad, Erling Mikal

Sak 4.    Godkjenning av regnskap for 2018

Innstilling: godkjent

               Godkjenning av regnskap for 2018 godkjennes.

                Følgende hadde ordet i saken: Aage D. hofstad

Legg inn en kommentar