Referat årsmøte 2018

                Protokoll årsmøte

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE

Protokoll fra årsmøte i Harstad Hang og Paragliderklubb

26.02.2018 Harstad

 

Sak 1.    Godkjenne de stemmeberettigede

Det var 16 stemmeberettigede til stede ved starten av årsmøtet.

Følgende hadde ordet i saken Aage D. Hofstad

Vedtak: De stemmeberettigede medlemmene ble godkjent [og eventuelt: daglig leder og klubbtrener fikk talerett.]

 

Sak 2.    Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden

  • Presentasjon av innstilling fra valg komite og valg av nytt styre.
  • Valg av valg komite medlemmer.

 

                Vedtak:

Følgende hadde ordet i saken: Erlend Madsen og Aage D. Hofstad

Innkalling og sakliste ble godkjent.

                Fremlagte forslag på forretningsorden ble godkjent.

Sak 3.    Velge ordstyrer og 2 medlemmer til å underskrive protokollen

                Innstilling: ord styrer: Aage D. Hofstad

Vedtak:

Ordstyrer Aage D. Hofstad ble godkjent.

Til å underskrive protokollen ble Aleksandra Arntsen og Erlend Madsen valgt

 

Sak 4.    Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsberetninger

Innstilling: godkjent

                Årsberetningen for 2017 godkjennes.

                Følgende hadde ordet i saken: Aage D. hofstad

 

 

Sak 5.    Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

Innstilling: Godkjenning av regnskap

Følgende hadde ordet i saken: Maciej Polanowski

                Vedtak:

Godkjent

                Regnskap for 2017 er godkjent.

 

Sak 6. Valg

  1. a) Valgkomiteens innstilling på leder:

                Aage D. Hofstad

Følgende hadde ordet i saken: Erlend Madsen

 

Vedtak: godkjent

 

  1. b) Valgkomiteens innstilling på nestleder:

Erlend Madsen

Følgende hadde ordet i saken: Aage D. Hofstad

 

Vedtak: Godkjent

 

  1. c) Valgkomiteens innstilling på styremedlemmer og varamedlemmer til styret:

Følgende hadde ordet i saken: Erlend Madsen

 

Vedtak:

                Birk Evennsen og Kenneth Nilsen ble valgt til styremedlemmer.

                Camilla Bjordal ble valgt til varamedlemmer til styret.

 

  1. d) Valgkomiteens innstilling på revisorer: Maciej Polanowski

Følgende hadde ordet i saken: Erlend Madsen

 

Vedtak:

                godkjent

                 

               

  1. f) Styrets innstilling på valgkomité:

Følgende hadde ordet i saken: Aage D. Hofstad

 

Vedtak:

Aleksandra Arntsen ble valgt til leder og

Kjersti Borgen og Stina Nilsen ble valgt til medlemmer

 

 

Legg inn en kommentar