Nybegynnerkurs (PP2 – ParaPro trinn 2)

Vi har ikke fått noen henvendelser på kurs i 2015. Ønsker dere kurs så kan dere ta kontakt med faglig leder.

Faglig leder nås på epost pgkurs@gmail.com eller telefon 40 60 62 23.

Et kurs består av både praktisk og teoretisk undervisning, ledet av en eller flere instruktører hadde en prislapp i 2014 på 10.990,- og dekker blant annet leie av utstyr i kursperioden, teoretisk og praktisk undervsisning og oppfølging frem til PP3. Kursavgiften dekker også blader, nødvendige medlemsskap og forsikring. Innen paragliding finnes ikke trinn 1 som benyttes i hanggliding. I paragliding er det en del av trinn 2.

Teoridelen består av 6 fag:
– Aerodynamikk
– Meteorologi
– Praktisk flyging
– Materialkunnskap
– Lover og regler
– Førstehjelp

Den praktiske delen starter på flat mark med gjennomgang av paraglideren med seletøy og litt definisjoner om hva de viktigste delene heter. Det første man lærer er å løpe i gang paraglideren på tilnærmet flat mark i lite eller ingen vind og starte den i vind der man snur seg mot vingen og løfter den opp over hodet før man snur seg.

Så snart start av paraglider går greit flytter man seg opp i en liten skolebakke der man starter paraglideren og flyr like over bakken til man kommer på flat mark og lander. Dette fortsetter man med å trene på så start, flyging og landing går fint og legger så inn mer og mer lengde og høyde og man får tid til å svinge intill 90 grader.

Etter dette vil man gå videre via mellomstadiebakke og til slutt fly full høydetur med godt med tid og rom til å fly vingen og se seg litt rundt før man lander. Her skal man gjennom en rekke øvelser som skal være bestått. Det er øvelser som 360 graders svinger, firkant- og åttetalls innflyging og landing osv. Alle øvelsene gås gjennom både i teorien og ved brifing og defrifing.

Kravet til trinn 2 utsjekk på paraglider (PP2) er:

Teori:
Bestått teoretisk eksamen i alle fall med minimum 70 % riktig i alle fag.

Praktisk del:
Minimum 6 vellykkede flydager.
Minimum 30 flyturer der minimum 10 er høydeturer.
Bestått på alle praktiske øvelser.

PP2 gir rettigheter til å fly selvstendig uten instruktør tilstede på de steder, med det utstyret og de meteorologiske forhold man er utsjekket av instruktør.

Etter kurset trener man alene og sammen med andre erfarne eller instruktør og instruktøren din følger deg opp videre sammen med dine medelever og andre i klubben. Når man har samlet erfaring med både tid i lufta og en del turer fortsetter vi kurst med PP3 oppfølging der målet er å komme opp på trinn 3 som er selvstendig pilot. Her holder vi både teoretisk kurs og er med ut å flyr for gå gjennom og se på en del øvleser til trinn 3.

Dette avsluttes med PP3 eksamen. Når denne er bestått og når kravet til praktiske ferdigheter er nådd er man PP3 pilot.

Etter at man er blitt PP3 pilot bestemmer man selv hvilke steder, utstyr og forhold man vil fly i og opplæringen gjør en i stand til å ta de rette valgene. Man kan også oppsøke mer erfarne piloter eller instruktøren(e) i klubben for hjelp og støtte videre. Klubben har også tilbud om PP4, PP5, tandem-, sikkerhets- og hjepeinstruktørkurs. Ta kontakt med faglig leder eller en instruktør for videre kurs i klubbens regi.

Hvem kan delta og hva kreves? Alle som har lyst til å fly, er fylt 18 år (15 år med underskrift av begge foresatte) og er fysisk i god nok form til å klare de utforingene som kommer på kurset. Her snakker vi om å bære 15-20 kg sekk opp f.eks. Sollifjellet, kunne løpe i gang vinge på en sikker måte (metoden læres på kurset), og i tillegg har overskudd til å fly ned på en sikker måte.

Er du klar? Det er vi! :)

 

Johann Normann
Faglig leder og instruktør.

Share