Flystedsoversikten er
oppdatert i nov. 2011

OBS : Denne oversikten
er kun ment som en grov oversikt over flysteder i HPGT sitt område


Det tas intet ansvar for opplysninger som kan referere til sikkerhetsmessige eller operative (luftrom, eiendommer osv.) aspekter ved det enkelte flysted.

Den enkelte pilot / elev må selv ta den endelige vurderingen om det er OK flysted / flyforhold.

Fly Safe (: